Projektų administravimo paslaugos

Užtikriname projektų administravimo paslaugas nuo paraiškos projekto finansavimui parengimo iki galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo. Padedame užtikrinti tinkamą ir savalaikį projektų veiklų įgyvendinimą bei projektų viešinimo veiklų įgyvendinimą.
Projekto administravimo paslaugos apima šias su projekto valdymu susijusias veiklas:
- paramos sutarties derinimas ir jos priedų keitimas;
- veiklų koordinavimas, veiklas patvirtinančios dokumentacijos priežiūra ir užtikrinimas;
- projekto tikslų, naudos rodiklių atitikties priežiūra;
- mokėjimo prašymų, ataskaitų ir kitų projekto dokumentų rengimas;
- projekto įgyvendinimo išlaidų būtinumo, atitikimo nustatytiems reikalavimas vertinimas ir užtikrinimas, išlaidų pagrindimo dokumentų priežiūra;
- pinigų strautų stebėsena, biudžeto naudojimo priežiūra ir kontrolė;
- projeto rizikų identifikavimas ir jų valdymas;
- viešinimo priemonių rengimas ir įgyvendimas;
- bei kitos paslaugos.