Techninės priežiūros ir statybos kontrolė

Tikriname atliktų statybos darbų kokybę, prižiūrime įgyvendinamus projektus, kad šie nenukryptų nuo nustatytų  tikslų, profesionaliai nagrinėjame kylančius ginčus ir siūlome nešališkus ir kvalifikuotus sprendimus, tikriname rangovų atliktų darbų apimtis ir kokybę, tvirtiname kokybiškai atliktus darbus ir mokėjimui teikiamus dokumentus, rengiame Statybos užbaigimui privalomąją dokumentaciją, dalyvaujame pastatytų objektų pridavimo ir perdavimo procedūrose.