Teritorijų planavimas

Rengiame specialiuosius ir detaliuosius teritorijų planavimo projektus bei teikiame visas su teritorijų planavimu susijusias paslaugas:
-specialieji planai;
-detalieji planai;
-poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengimas ir derinimas;
-strateginiai planai;
-plėtros schemos, galimybių studijos;
-projektų derinimas su suinteresuotomis institucijomis;
-užsakovų atstovavimas teritorijų planavimo procesuose.